ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com
ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ Logistics Info - Center แหล่งข้อมูลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมสนับสนุนโลจิสติกส์ และข่าวสารด้านโลจิสติกส์ ที่ update ข้อมูลโดยสมาชิก
   
คำค้น :
ชื่อบริษัท :
ประเภทสินค้า/บริการ :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
 
ค้นหา :
ชื่อบริษัท/นิติบุคคล :
ประเภทสินค้า/บริการ :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
 
ต้นทาง :
ปลายทาง :
 
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355