ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท คอสเตอร์ทัวร์ จำกัด ( Coster Tour Co. Ltd )

ที่อยู่ : 174/1 ซอย ประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-910-1800-5 02-910-0673-5 โทรสาร : 02-910-0674-5
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
รายละเอียด : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355