ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  หจก. บุญเติมขนส่ง

ที่อยู่ : สนญ. 680 ตรอกไกร ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-439-3452 โทรสาร : 02-439-1737
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
คุณ บุญเติม รัศมี ผู้จัดการ
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
รายละเอียด : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355