ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท ฮุนไดเมอร์ชานท์มารีน(ประเทศไทย) จำกัด ( Hyundai Merchant Marine (Thailand) Co. Ltd )

ที่อยู่ : 3195/7 ชั้น 2 อาคารวิบูลย์ธานี ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-661-4488 โทรสาร : 02-661-4442.43 45
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
รายละเอียด : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355