ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( MMT ENGINEERING CO. LTD. )

ที่อยู่ : 55 เทียมร่วมมิตร อาคารเดลด้าเฮ้าส์ ชั้น5 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2248-2046 โทรสาร : 0-2248-2046
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
รายละเอียด : ผู้แทนจำหน่ายเครื่องเตรียมชิ้นงานโลหะวิทยา และตรวจสอบความแข็งและชิ้นงานมาตรฐาน
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355