ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด ( NATIONAL INSURANCE CO. LTD. )

ที่อยู่ : อาคารกลาสเฮ้าส์ ถนนสุขุมวิท 25 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2661-7999 โทรสาร : 0-2665-7334
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
รายละเอียด : บริการในกลุ่มธนชาติ ประกันวินาศภัย
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355