ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  อาจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น

ที่อยู่ : ถนนท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2623-5143 โทรสาร : 0-2224-9428
อีเมล์ติดต่อ : aksornp@econ.tu.ac.th เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
อาจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น
ตำแหน่ง : อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. : -
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รายละเอียด : เชี่ยวชาญงานข้อมูลจีนศึกษากรณีการบริหารจัดการงานโลจิสติกส์ของประเทศจีน /วิทยากรบรรยายว่าด้วยการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าของจีนและการบริหารการจัดส่งสินค้าไทยไปจีน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก : ข้อมูลจาก ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ จัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355