ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บจก. ที พี พี ชิปปิ้ง แอร์ แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( TPP SHIPPING AIR & SEA INTERNATIONAL CO.,LTD. )

ที่อยู่ : 88/100 M.9 T.SURASAK A.SRIRACHA CHONBURI ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038762759 โทรสาร : 038762711
อีเมล์ติดต่อ : sales@tppshipping.co.th เว็บไซต์ : www.tppshipping.co.th
ผู้ติดต่อ :
ประนอม
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
โทร. : 0864136302
พลอย ตำแหน่ง : ชิปปิ้ง
โทร. : 0897489901
รายละเอียด : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก : Register

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355