ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บจก. วอลเลนซ์ ( wollence )

ที่อยู่ : 123 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 022222222 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : ratchar@yahoo.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
wollence
ตำแหน่ง : ba
โทร. : 022222222
รายละเอียด : sssss
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก : Register

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355