ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท ซีเอชเรดิเอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 5/3 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 3266429 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
บริษัท ซีเอชเรดิเอเตอร์ จำกัด
ตำแหน่ง : -
โทร. : 3266429
รายละเอียด : ผลิตหม้อน้ำรถยนต์ Heater และ Air cooler สำหรับรถยนต์ Evapereter และ Cil cocler สำหรับเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355