ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่สหะกิจหนองแค

ที่อยู่ : 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 212179 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่สหะกิจหนองแค
ตำแหน่ง : -
โทร. : 371011
รายละเอียด : ต่อตัวถังรถยนต์
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355