ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด

ที่อยู่ : 60/4 หมู่ 3 ซอยสยามอีสเทิร์นฯ ถนนบ่อวิน-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-891186-8 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด
ตำแหน่ง : -
โทร. : 038-891186-8
รายละเอียด : ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355