ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท ศิริเอกลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ : หมู่ 2 ถนนศุขประยูร ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
บริษัท ศิริเอกลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : -
โทร. : 02-8974074-5
รายละเอียด : ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์โลหะ สำหรับ
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355