ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 70/1 ม.2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 5639456 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : -
โทร. : 5130121
รายละเอียด : ซ่อมอากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยาน และส่วนประกอบอากาศยาน
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355