ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

 

ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
รายละเอียด : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

  ข้อมูลสาขา

  บจก. Extrasoft
ที่อยู่ : 342 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 089 5349579 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : xuser@hotmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
สมชาย คงธนอิทธิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท
โทร. : 089 2445362
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. ภัทรพร
ที่อยู่ : 545 หมู่ที่ 14 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ : 025561688 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : aoe_oreo@hotmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
ภัทรพร มีเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท
โทร. : 038 923232
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. แอดแวนซอฟท์
ที่อยู่ : Bangkok แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02 5738994 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : version817@hotmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
สมศักดิ์ กิจเจริญพานิช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
โทร. : 0-2656-8525
รายละเอียด : การบริหารจัดการคลังสินค้า การวางแผนการจัดส่งสินค้าทางรถไฟ การวางแผนงานการลดต้นทุนการจัดส่งอ้อยเข้าโรงงานและการจัดการส่งผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อการส่งออก
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. โอ้
ที่อยู่ : นร ดกเเเหกพะฟ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 12345
โทรศัพท์ : 021234567 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : bhattharaphon.wiengnak@gmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
โอ้
ตำแหน่ง : พพ
โทร. : 0812345678
รายละเอียด : ฟหกดฟกหดฟ
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. โอ้
ที่อยู่ : dfsdf ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 32323
โทรศัพท์ : 345345 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : aoe_oreo@hotmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
osfj
ตำแหน่ง : klsdf
โทร. : kljfsdf
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  www.logistics2day.com
ที่อยู่ : 251-251/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 026891122 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : support@logistics2day.com เว็บไซต์ : www.logistics2day.com
ผู้ติดต่อ :
Sales
ตำแหน่ง : sales@logistics2day.com
โทร. : 026891122
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. อาร์พี-ไฟว์ แมนเนจเม้นท์
ที่อยู่ : 964/12 ซอยอุดมสุข 38 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 023988031 โทรสาร : 027494147
อีเมล์ติดต่อ : thatpolb8@gmail.com เว็บไซต์ : www.rp-5management.com
ผู้ติดต่อ :
คุณแขไข (อรุณี) อุปถัมภากุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
โทร. : 0816289042
รายละเอียด : บริการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ อุคสาหกรรมการผลิต
  บมจ. srjstcozsc
ที่อยู่ : o7wroM
โทรศัพท์ : 597148257 โทรสาร : 63880035234
อีเมล์ติดต่อ : ctejam@vszoks.com เว็บไซต์ : http://mbcbnthfdwis.com/
ผู้ติดต่อ :
ctejam@vszoks.com
ตำแหน่ง : ctejam@vszoks.com
โทร. : 45756898328
รายละเอียด : o7wroM ymhwrahaxxys, [url=http://dynqtdyuaptx.com/]dynqtdyuaptx[/url], [link=http://gccgtiupxlcu.com/]gccgtiupxlcu[/link], http://kypjoqwfbegb.com/
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ 9625817516
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. Kanom
ที่อยู่ : 1126/2 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 022628026 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : kanompangpan@hotmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
นางสาวอังคณา อุดมพืช
ตำแหน่ง : admin
โทร. : 022628025
รายละเอียด : test
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บมจ. วินิไทย จำกัด มหาชน
ที่อยู่ : 2 I-3 Rd., Map Ta Phut Industrial Estate ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038925000 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : naree.chanthavijaikul@solvay.com เว็บไซต์ : vinythai.co.th
ผู้ติดต่อ :
Naree
ตำแหน่ง : Sea Log.Mgr.
โทร. : 038925000
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. เอส บี พี แมนูแฟคเจอริ่ง
ที่อยู่ : 43/6 หมู่ 3 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038593690 โทรสาร : 038593760
อีเมล์ติดต่อ : surachai495@yahoo.com เว็บไซต์ : sbpinter.shopup.com
ผู้ติดต่อ :
surachai
ตำแหน่ง : director
โทร. : 0837538515
รายละเอียด : รับบริการผลิตเครื่องสำอาง ขายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ ผลิตเครื่องสำอาง
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. เกตุนภา อิมพอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1 M.12 T. HUYYAI A.BANGLAMUNG CHONBURI ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ : 081983148 โทรสาร : 0819831486
อีเมล์ติดต่อ : katenapa.import@yahoo.com เว็บไซต์ : www.katenapaimport.com
ผู้ติดต่อ :
รุ่งนภา เกตุแจ้
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
โทร. : 0819831486
รายละเอียด : เป็นบริษัท นำเข้าอุปกรณ์ทำความสะอาดระบบอุตสาหกรรม เช่น เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ เครื่องขัดพื้น เครื่องฉีดน้ำ100-1000 บาร์ รถกวาดพื้น ซึ่งสามารถใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบอุตสาหกรรม
  ร‚ยบรƒยร‚ยจ. fwoexhqar
ที่อยู่ : 5geCnH
โทรศัพท์ : wQyXOGKfn โทรสาร : 85784551537
อีเมล์ติดต่อ : gqixnr@bgjfvk.com เว็บไซต์ : http://cpzjzmceepvy.com/
ผู้ติดต่อ :
gqixnr@bgjfvk.com
ตำแหน่ง : gqixnr@bgjfvk.com
โทร. : gqixnr@bgjfvk.com
รายละเอียด : 5geCnH ieulmscdlktd, [url=http://zprtbevqtbhv.com/]zprtbevqtbhv[/url], [link=http://kvlpgptiqjpm.com/]kvlpgptiqjpm[/link], http://carwnjuqjrgl.com/
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ 7041273119
  หจก. fbqwruvmn
ที่อยู่ : 7UydpX
โทรศัพท์ : TDbAomErY โทรสาร : 55237451462
อีเมล์ติดต่อ : mxvllv@watqnk.com เว็บไซต์ : http://bpmbwbsbsvsv.com/
ผู้ติดต่อ :
mxvllv@watqnk.com
ตำแหน่ง : mxvllv@watqnk.com
โทร. : mxvllv@watqnk.com
รายละเอียด : 7UydpX scpuzcztjtri, [url=http://wfyesrpwrtru.com/]wfyesrpwrtru[/url], [link=http://qyvhatpvyclc.com/]qyvhatpvyclc[/link], http://olfpkpuapnqa.com/
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ 3041953429
  ฮาร์เบอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
ที่อยู่ : 1000/53 Trok Wadchannai Rama 3 Rd., Bangkhlo Bangkholaem, Bangkok 10120 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 022843919 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : kai@hbl.co.th เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
Angie
ตำแหน่ง : overseas dept.
โทร. : 022843919
รายละเอียด : HARBOUR LOGISTICS ให้ บริการ ขนส่งระหว่างประเทศ ทั้ง ทางเรือและอากาศ lcl และ fcl ทั้ง สินค้า ทั่วไปและสินค้าอันตราย
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บริษํทไดโด้แมนูแฟคเจอริ่ง
ที่อยู่ : 28/3 ม.7 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038559237 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : orawan_mark@hotmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
อรวรรณ มากศิริ
ตำแหน่ง : QA
โทร. : 038553237
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. เวิคโลจิสติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด
ที่อยู่ : 189/18 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 023120307 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : cs_workslog@hotmail.com เว็บไซต์ : http://www.workslogistics.com
ผู้ติดต่อ :
คุณวณาลักษณ์
ตำแหน่ง : OPERATION SEA FREIGHT
โทร. : 0812534301
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  ดาวสยามลวดตาข่าย
ที่อยู่ : 83/6 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 085965819 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : seng_wi@hotmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
วิทยา ตั้งบวรวีรกุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โทร. : 0859658195
รายละเอียด : ผู้ผลิต และจำหน่าย ลวดตาข่าย ลวดตะแกรง คุณภาพมาตรฐาน ราคาโรงงานผู้ผลิต
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
 
ที่อยู่ : จังหวัด
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
-
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. เอสที พลัส
ที่อยู่ : 1717 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 023494624 โทรสาร : 023494624
อีเมล์ติดต่อ : tunyaluck.jinny@hotmail.com เว็บไซต์ : www.dragonflexhose.com
ผู้ติดต่อ :
เศรษฐ์สิริ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
โทร. : 0894912955
รายละเอียด : ผู้ผลิตและจำหน่าย ท่อส่งลม ทนอุณหภูมิสูง โครงลวดสปริง ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ใช้สำหรับงานระบายอากาศ ดูด/ส่งลม และ มีท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ ท่อส่งลมอุตสาหกรรม
  หจก. test
ที่อยู่ : 962 บางพลัด แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 022023645 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : anurut@dpim.go.th เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
test1
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โทร. : 02023623
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  อรรถพล ฤทธิภักดี
ที่อยู่ : 101/50 ถนน ทางหลวง 301 ต.บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 081914528 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : rittipakdee@gmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
อรรถพล ฤทธิภักดี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
โทร. : 0819145287
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. ท็อป รีเฟอร์ ทรานสปอตร์
ที่อยู่ : BANGKOK แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 021840508 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : Top.reefer@Gmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
supachai
ตำแหน่ง : manager
โทร. : 0845378811
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ คอนเทนเนอร์ห้องเย็น
  มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด
ที่อยู่ : Amata Nakorn Industrial Estate Phase 8 770/803 Moo-1 , T.Panthong , A.Panthing ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038932800 โทรสาร : 038932849
อีเมล์ติดต่อ : pornchuensuk_chuenchayanuntakul@mta.mhi.co.jp เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
Ms.Pornchuesuk Chuenchayanuntakul
ตำแหน่ง : Deputy GM
โทร. : 0899205548
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ Turbo Charger
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ที่อยู่ : ถ รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 025441463 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : pooky100@hotmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
ศิวาลัย วรรุตม์
ตำแหน่ง : VP
โทร. : 025441463
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. ลอยัลอินเตอร์เฟรทแอนด์โลจิสติคส์
ที่อยู่ : 109 อาคาร ซี.ซี.ที. ชั้น 11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 022384362 โทรสาร : 022384364
อีเมล์ติดต่อ : boonsi@lnl.co.th เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
boonsi
ตำแหน่ง : manager
โทร. : 081-9297629
รายละเอียด : - บริการเคลียร์สินค้า เข้า - ออก เรือ - อากาศ - ขนส่งระหว่างประเทศ - ขนส่งภายในประเทศ
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ ตัวแทนออกสินค้า
  บจก. บริษัท อี ไอ สแควร์ จำกัด
ที่อยู่ : 143/2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 025393373 โทรสาร : 025393379
อีเมล์ติดต่อ : publishing@eisquare.com เว็บไซต์ : www.eisquare.com
ผู้ติดต่อ :
คุณบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
โทร. : 0819234122
รายละเอียด : ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านการบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย อีกทั้งยังประกอบกิจการบริการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงาน สถาบัน บริษัท และบุคคลทั่วไป
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ ที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 790
  บจก. บริษัท อี ไอ สแควร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ที่อยู่ : 143/2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 025393373 โทรสาร : 025393379
อีเมล์ติดต่อ : bunjarat@eisquare.com เว็บไซต์ : http;//publishing.eisquare.com
ผู้ติดต่อ :
คุณบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
โทร. : 0819234122
รายละเอียด : Pocketbook หนังสือเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสืและโซ่อุปทาน
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ Pocketbook หนังสือเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสืและโซ่อุปทาน
  บจก. openerpthailand.org
ที่อยู่ : 00 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10000
โทรศัพท์ : 027777777 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : openerpthailand.org@gmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
open
ตำแหน่ง : erp
โทร. : thailand
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ คอมพิวเตอร์
  บจก. บลู โอเชี่ยน ลอจิสติกส์
ที่อยู่ : 60/82 ซอยสายไหม 37 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 029905612 โทรสาร : 025360398
อีเมล์ติดต่อ : paisan@blueocean-log.com เว็บไซต์ : www.blueocean-log.com
ผู้ติดต่อ :
ไพศาล ตุลาภรณ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
โทร. : 0879255599
รายละเอียด : บริษัท บลู โอเชี่ยน ลอจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งในปี 2007 เป็นบริษัททีให้คำปรึกษาและบริการด้านการจัดการสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก The Doing Business Project of The World Bank Group ในเรื่องข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 BLUE OCEAN LOGISTICS CO., LTD., found in 2007. We are the logistics consultant and also freight forwarders. We have been selected as Contributor of The Doing Business Project of The World Bank Group for logistics as involved in investment in Thailand commencing 2009
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. สี่ทิศ ทรานสปอร์ต
ที่อยู่ : 182/19 หมู่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053597134 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : sithittransport@gmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
ติ่ง
ตำแหน่ง : เจ้าของ
โทร. : 0881840705
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. เค แอนด์ พี ไฮโดรลิค
ที่อยู่ : 58/6 หมู่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 029833617 โทรสาร : 029833617
อีเมล์ติดต่อ : kandphydraulic@yahoo.com เว็บไซต์ : http://kan dphydraulic.com
ผู้ติดต่อ :
ชัยชาญ เจนชล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โทร. : 0818755220
รายละเอียด : จำหน่ายอุปกรณ์ ข้อต่อไฮดรอลิค บริการรับอัดสายไฮดรอลิคและนิวเมติก สำหรับรถพ่วง รถคอนเทนเนอร์ รถตู้แช่แข็ง รถเทรลเลอร์ รถที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ รับงานสั่งทำพิเศษ งานดัดแปลง
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ บริการรับอัดสายไฮดรอลิค
  บจก. ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง
ที่อยู่ : 55/268 Prayasuren Rd. แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 021088963 โทรสาร : 021088943
อีเมล์ติดต่อ : marketing@logisticsall.com เว็บไซต์ : www.logisticsall.com
ผู้ติดต่อ :
Vatcharin Berker
ตำแหน่ง : Marketing Manager
โทร. : 0809041543
รายละเอียด : เรียน ท่านที่เคารพ บริษัท ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเน้นการจัดการคลังสินค้าตามหลักการฯ โดยทีมให้คำปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะช่วยให้ท่านมีการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่วนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บสินค้า (Storage Systems) ภายใต้ตราสินค้าคุณภาพ “ALEC” ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้หลายรูปแบบ เพื่อให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน เกิดประโยชน์สูงสุดตามสภาพพื้นที่การใช้งานของท่าน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จากประสบการณ์และความชำนาญงานในการให้คำปรึกษาที่ทำงานแบบเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ถ้าหากมีการวางแผงที่ดี การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งมีการคำนวณและอิงค์หลักการและแผนควบคุมต่างๆของ SEMA,FEM จึงทำให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน บริษัทฯ ยินดีรับใช้และบริการท่านด้วยนโยบายคุณภาพ :- - การให้คำปรึกษาค้านการออกแบบคลังสินค้า โดย คณาจารย์ที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ - การออกแบบผลิตภัณฑ์และคำนวณโครงสร้าง - การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ - การติดตั้งส่งมอบงาน และรับประกันคุณภาพ - การบริการหลังการขายและบริการชิ้นส่วนอะไหล่ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสนี้ และโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ นับถือ วัชรินทร์ เบอเกอร์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ Warehouse Equipment,Racking system
  บจก. ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง
ที่อยู่ : 55/268 Prayasuren Rd. , Samwatawantok , Klongsamwa , Bangkok 10510 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 021088963 โทรสาร : 021088943
อีเมล์ติดต่อ : pornthep.mikota@logisticsall.com เว็บไซต์ : http://www.logisticsall.com/
ผู้ติดต่อ :
K.Pornthep Mikota
ตำแหน่ง : Marketing Manager
โทร. : 0891840007
รายละเอียด : เรียน ท่านที่เคารพ บริษัท ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเน้นการจัดการคลังสินค้าตามหลักการฯ โดยทีมให้คำปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะช่วยให้ท่านมีการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่วนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บสินค้า (Storage Systems) ภายใต้ตราสินค้าคุณภาพ “ALEC” ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้หลายรูปแบบ เพื่อให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน เกิดประโยชน์สูงสุดตามสภาพพื้นที่การใช้งานของท่าน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จากประสบการณ์และความชำนาญงานในการให้คำปรึกษาที่ทำงานแบบเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ถ้าหากมีการวางแผงที่ดี การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งมีการคำนวณและอิงค์หลักการและแผนควบคุมต่างๆของ SEMA,FEM จึงทำให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน บริษัทฯ ยินดีรับใช้และบริการท่านด้วยนโยบายคุณภาพ :- - การให้คำปรึกษาค้านการออกแบบคลังสินค้า โดย คณาจารย์ที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ - การออกแบบผลิตภัณฑ์และคำนวณโครงสร้าง - การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ - การติดตั้งส่งมอบงาน และรับประกันคุณภาพ - การบริการหลังการขายและบริการชิ้นส่วนอะไหล่ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสนี้ และโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ นับถือ วัชรินทร์ เบอเกอร์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ Racking System,Logistics Equiment
  บมจ. ทาทา สตีล
ที่อยู่ : Rasa tower 2, 20th Floor, 555 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 089128228 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : nattidab@tatasteelthailand.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
Nattida B
ตำแหน่ง : Chonticha C
โทร. : Rungnapa B
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ Steel
  บมจ. ทาทา สตีล
ที่อยู่ : Rasa tower 2, 20th Floor, 555 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 089128228 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : nattidab@tatasteelthailand.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
Nattida B
ตำแหน่ง : Chonticha C
โทร. : Rungnapa B
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ Steel
  หจก. ยูนิฟอร์มสไตล์
ที่อยู่ : 255 ซอยรังสิต-นครนายก 18 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 025365980 โทรสาร : 025365980
อีเมล์ติดต่อ : info@ufstyle.com เว็บไซต์ : www.tailorbranddesign,com
ผู้ติดต่อ :
นายวิศรุตน์ ไขยเพ็ชร
ตำแหน่ง : General & Marketing Manager
โทร. : 0856648480
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ ขนส่งสินค้า
  บจก. ที พี พี ชิปปิ้ง แอร์ แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : 88/100 M.9 T.SURASAK A.SRIRACHA CHONBURI ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038762759 โทรสาร : 038762711
อีเมล์ติดต่อ : sales@tppshipping.co.th เว็บไซต์ : www.tppshipping.co.th
ผู้ติดต่อ :
ประนอม
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
โทร. : 0864136302
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. ที พี พี ชิปปิ้ง แอร์ แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : 88/100 M.9 T.SURASAK A.SRIRACHA CHONBURI ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038762759 โทรสาร : 038762711
อีเมล์ติดต่อ : sales@tppshipping.co.th เว็บไซต์ : www.tppshipping.co.th
ผู้ติดต่อ :
ประนอม
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
โทร. : 0864136302
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. เอ๊กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส
ที่อยู่ : 99/28 อาคารอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 7 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 029620051 โทรสาร : 029620050
อีเมล์ติดต่อ : wayrius88@gmail.com เว็บไซต์ : www.xsense.co.th
ผู้ติดต่อ :
admin
ตำแหน่ง : admin
โทร. : 081-5577136
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. วอลเลนซ์
ที่อยู่ : 123 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 022222222 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : ratchar@yahoo.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
wollence
ตำแหน่ง : ba
โทร. : 022222222
รายละเอียด : sssss
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. ซี เอส ลิงค์เกจ ทรานสปอร์ต
ที่อยู่ : 5/80 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 028076211 โทรสาร : 028076217
อีเมล์ติดต่อ : mook@cslinkage.com เว็บไซต์ : www.cslinkage.com
ผู้ติดต่อ :
คุณธันยาภัทร์ เชี่ยวชาญศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
โทร. : 0935694559
รายละเอียด : We can provide you for sea transportation and air transportation and many options transportation projects. Our shipping service has covered in all the seaports and airports and border shipment in Thailand for export & import and can ship the cargo to your destination สามารถติดต่อได้ที่คุณธันยาภัทร์ (มุก) Tel: +662-807-6211 (Auto) Ext.111 Fax: +662-807-6217-8 M-b: +6693-569-4559 , +669-4925-1155 , E-m: mook@cslinkage.com , Msn: mook_9@msn.com Skype: c.s.linkage Url: www.cslinkage.com , www.facebook.com.cslinkage.linkage
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. ซี เอส ลิงค์เกจ ทรานสปอร์ต
ที่อยู่ : 5/80 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 028076211 โทรสาร : 028076217
อีเมล์ติดต่อ : mook@cslinkage.com เว็บไซต์ : www.cslinkage.com
ผู้ติดต่อ :
คุณธันยาภัทร์ เชี่ยวชาญศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
โทร. : 0935694559
รายละเอียด : We can provide you for sea transportation and air transportation and many options transportation projects. Our shipping service has covered in all the seaports and airports and border shipment in Thailand for export & import and can ship the cargo to your destination สามารถติดต่อได้ที่คุณธันยาภัทร์ (มุก) Tel: +662-807-6211 (Auto) Ext.111 Fax: +662-807-6217-8 M-b: +6693-569-4559 , +669-4925-1155 , E-m: mook@cslinkage.com , Msn: mook_9@msn.com Skype: c.s.linkage Url: www.cslinkage.com , www.facebook.com.cslinkage.linkage
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. ซี เอส ลิงค์เกจ ทรานสปอร์ต
ที่อยู่ : 5/80 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 028076211 โทรสาร : 028076217
อีเมล์ติดต่อ : mook@cslinkage.com เว็บไซต์ : www.cslinkage.com
ผู้ติดต่อ :
คุณธันยาภัทร์ เชี่ยวชาญศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
โทร. : 0935694559
รายละเอียด : We can provide you for sea transportation and air transportation and many options transportation projects. Our shipping service has covered in all the seaports and airports and border shipment in Thailand for export & import and can ship the cargo to your destination สามารถติดต่อได้ที่คุณธันยาภัทร์ (มุก) Tel: +662-807-6211 (Auto) Ext.111 Fax: +662-807-6217-8 M-b: +6693-569-4559 , +669-4925-1155 , E-m: mook@cslinkage.com , Msn: mook_9@msn.com Skype: c.s.linkage Url: www.cslinkage.com , www.facebook.com.cslinkage.linkage
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. ซี เอส ลิงค์เกจ ทรานสปอร์ต
ที่อยู่ : 5/80 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 028076211 โทรสาร : 028076217
อีเมล์ติดต่อ : mook@cslinkage.com เว็บไซต์ : www.cslinkage.com
ผู้ติดต่อ :
คุณธันยาภัทร์ เชี่ยวชาญศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
โทร. : 0935694559
รายละเอียด : We can provide you for sea transportation and air transportation and many options transportation projects. Our shipping service has covered in all the seaports and airports and border shipment in Thailand for export & import and can ship the cargo to your destination สามารถติดต่อได้ที่คุณธันยาภัทร์ (มุก) Tel: +662-807-6211 (Auto) Ext.111 Fax: +662-807-6217-8 M-b: +6693-569-4559 , +669-4925-1155 , E-m: mook@cslinkage.com , Msn: mook_9@msn.com Skype: c.s.linkage Url: www.cslinkage.com , www.facebook.com.cslinkage.linkage
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. ซี เอส ลิงค์เกจ ทรานสปอร์ต
ที่อยู่ : 5/80 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 028076211 โทรสาร : 028076217
อีเมล์ติดต่อ : mook@cslinkage.com เว็บไซต์ : www.cslinkage.com
ผู้ติดต่อ :
คุณธันยาภัทร์ เชี่ยวชาญศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
โทร. : 0935694559
รายละเอียด : We can provide you for sea transportation and air transportation and many options transportation projects. Our shipping service has covered in all the seaports and airports and border shipment in Thailand for export & import and can ship the cargo to your destination สามารถติดต่อได้ที่คุณธันยาภัทร์ (มุก) Tel: +662-807-6211 (Auto) Ext.111 Fax: +662-807-6217-8 M-b: +6693-569-4559 , +669-4925-1155 , E-m: mook@cslinkage.com , Msn: mook_9@msn.com Skype: c.s.linkage Url: www.cslinkage.com , www.facebook.com.cslinkage.linkage
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. รักสุจริต ขนส่ง
ที่อยู่ : 38/255 หมู่บ้านพฤกษา 32/1 หมู่ที่ 7 ถ.ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 021492465 โทรสาร : 021492465
อีเมล์ติดต่อ : ruksujjarit.transport@gmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
เชษฐ์
ตำแหน่ง : ผจก.จัดส่ง
โทร. : 0870137118
รายละเอียด : ให้บริการขนส่งสินค้าทุกประเภทด้วยรถเทรลเลอร์หางพื้นเรียบ ทั้งภายประเทศ และระหว่างประเทศ
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. โกลบอล พลัส อลิอันช์ (ประเทศไทย)
ที่อยู่ : 2/1 หมู่บ้านพรหมศิริ, ซอยเพชรเกษม 77 แยก 4-13, ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 020442168 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : arnonpsrk@gmail.com เว็บไซต์ : www.gpathai.com
ผู้ติดต่อ :
ARNON
ตำแหน่ง : LOGISTICS ADVISER
โทร. : 0614156591
รายละเอียด : บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก ทั้งทางเครื่องบิน-เรือ-รถยนต์-พัสดุด่วน และสินค้าผ่านแดน พร้อมทั้งดำเนินการผ่านพิธีการทางกรมศุลกากร นำเข้า-ส่งออก CALL : 061-4156591 ID LINE : arnoninsure
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  บจก. นิสสันปากน้ำโพขนส่ง
ที่อยู่ : 45/69 หมู่ที่ 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 081859227 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : methawaj277@gmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
เมธวัจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
โทร. : 0924714949
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
  หจก. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
ที่อยู่ : 168/8 ม.10 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 097063391 โทรสาร :
อีเมล์ติดต่อ : wlovenaka@gmail.com เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
แต้ม
ตำแหน่ง : นักศึกษา
โทร. : 0899383162
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
อื่นๆ นักศึกษา

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355