ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

  บริษัท เอเชียนนาวิเกชั่น จำกัด ( Asian Navigation Co. Ltd )

ที่อยู่ : 25/ 19/Fl Insurance/YWCA Bldg ถนนSouth Sathorn Rd. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-670-9555 โทรสาร : 02-679-2880
อีเมล์ติดต่อ : - เว็บไซต์ : -
ผู้ติดต่อ :
Mr. Prayod Sanyapridakul Managing Director Ms.Kanjanee Sunyapridakul Director
ตำแหน่ง : -
โทร. : -
รายละเอียด : -
ประเภทสินค้า/บริการ :
 
ข้อมูลจาก :

แผนที่ตั้ง

 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355