ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

ผลการค้นหา 41 - 60 จาก 730 รายการ
ก่อนหน้า 1234 5 ถัดไป
กระทรวงอุตสาหกรรมรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
กระทรวงอุตสาหกรรมรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 2557ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสำหรับสถานประกอบการที่รับมอบจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภทรางวัล รวมทั้งประเภทการจัดการโลจิสติกส์
ข่าววันที่ : 31 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2557
สำนักโลจิสติกส์รายงานผลการสัมมนาเปิด "โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS"
สำนักโลจิสติกส์รายงานผลการสัมมนาเปิด "โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS" ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ โรงแรมทวินทาวเวอร์
ข่าววันที่ : 29 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2557
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ข่าววันที่ : 29 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 02 มิถุนายน 2557
สำนักโลจิสติกส์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรม "Workshop พารวย ด้วย SMART LOGISTICS" อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร
อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร (Internal Logistics Improvements พร้อม Workshop ให้คำปรึกษา และศึกษาดูงานสถานที่จริง
ข่าววันที่ : 29 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 10 มิถุนายน 2557
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดการสัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงาน ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS
กำหนดการสัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงาน ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS วันอังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ
ข่าววันที่ : 27 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2557
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’57 ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’57 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Internationalization with Supply Chain Logistics” วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ข่าววันที่ : 22 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2557
รายงานผลการสัมมนา Logistics Showcase’57 ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการสัมมนา Logistics Showcase’57 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Internationalization with Supply Chain Logistics” วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ข่าววันที่ : 22 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2557
สำนักโลจิสติกส์ "รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรสร้างที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์" อบรมฟรี !!!! รับจำนวนจำกัด
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ข่าววันที่ : 15 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2557
สำนักโลจิสติกส์ รายงานผลการประชุมที่ปรึกษาโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์ รายงานผลการประชุมที่ปรึกษาโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข่าววันที่ : 02 พฤษภาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 02 พฤษภาคม 2557
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมทดสอบออนไลน์ ในระบบ e-Learning Supply Chain Logistics รุ่นที่ 2 (รอบที่ 2)
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมทดสอบออนไลน์ ในระบบ e-Learning Supply Chain Logistics รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 ชิง iPad Mini สำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 2 ลำดับแรก กำหนดสอบ Online ระหว่างวันที่ 24 - 28เมษายน 2557 ลงทะเบียนเรียนที่ http://www.logistics.go.th/e-learn
ข่าววันที่ : 11 เมษายน 2557
แก้ไขล่าสุด : 28 เมษายน 2557
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลจิสติกส์ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2557
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจ้สติกส์ หน่วยงานหลักด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม กำหนดดำเนินงานตามแผนแม่ บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555-2559)
ข่าววันที่ : 07 เมษายน 2557
แก้ไขล่าสุด : 29 กันยายน 2557
สำนักโลจิสติกส์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโต๊ะกลม ในหัวข้อ “Embracing Healthcare Business By Logistics & Supply Chain Excellence”
สำนักโลจิสติกส์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโต๊ะกลม ในหัวข้อ “Embracing Healthcare Business By Logistics & Supply Chain Excellence” ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ครั้งสำคัญระหว่าง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics & SupplyChain
ข่าววันที่ : 31 มีนาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 03 เมษายน 2557
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์
ข่าววันที่ : 11 มีนาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 17 มีนาคม 2557
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการโครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการโครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป
ข่าววันที่ : 10 มีนาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 25 มีนาคม 2557
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
ข่าววันที่ : 10 มีนาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 25 มีนาคม 2557
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญพบกับ Logis4cons ระบบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างร่วมกัน ที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน แบบ WIN - WIN ทั้งฝั่งผู้รับเหมาและผู้ขายวัสดุ ในงาน BUILK UP เติบโตบนความท้าทาย
ร่วมฟังบทวิเคราะห์ ทิศทาง และทำความรู้จักเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้ ที่จะเป็นเทคนิคการเพิ่มผลกำไร ลดต้นทุน รักษาฐานลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก BUILK และองค์กรต่างๆ
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 13 มีนาคม 2557
ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับงบประมาณประจำปี 2557 ให้ดำเนินโครงการโครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน
ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับงบประมาณประจำปี 2557 ให้ดำเนินโครงการโครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน
ข่าววันที่ : 07 มีนาคม 2557
แก้ไขล่าสุด : 17 มีนาคม 2557
รายงานผลงานสัมมนาThailand Industrial Fair 2014 หัวข้อ Logistics & Supply Chain Performance Excellence วิทยากร นางอนงค์ ไพจิตรประภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานผลงานสัมมนาThailand Industrial Fair 2014 หัวข้อ Logistics & Supply Chain Performance Excellence วิทยากร นางอนงค์ ไพจิตรประภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ข่าววันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขล่าสุด : 17 เมษายน 2557
รายงานผลงานสัมมนาThailand Industrial Fair 2014 หัวข้อ Effective Risk Management in Global Supply Chain วิทยากร ดร.นันท์ บุญยฉัตร วิศกรโลหการชำนาญการ สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานผลงานสัมมนาThailand Industrial Fair 2014 หัวข้อ Effective Risk Management in Global Supply Chain วิทยากร ดร.นันท์ บุญยฉัตร วิศกรโลหการชำนาญการ สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ข่าววันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขล่าสุด : 17 เมษายน 2557
ประกาศโครงการด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา
ประกาศโครงการด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าววันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขล่าสุด : 03 มีนาคม 2557
ผลการค้นหา 41 - 60 จาก 730 รายการ
ก่อนหน้า 1234 5 ถัดไป
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355