ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’ 5 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 5

ข่าวประจำวันที่ : 20 พฤษภาคม 2558

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’ 5 8 ครั้งที่ 5

หัวข้อ “ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนด้วยระบบ RFID และ Traceability”

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เวลา กำหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
09.15 - 10.45 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ" RFID กับการบริหารจัดการซัพพลายเชน"
โดย คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธานบริษัท
บริษัท เอเซนเทค ( ประเทศไทย ) จำกัด
10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ " Traceability เพิ่มโอกาสทางการค้า เพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภค"
โดย คุณสหัส รัตนะโสภณชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้ากลุ่มสุขอนามัย
บริษัท เบทาโกร จำกัด ( มหาชน )

ลงทะเบียนออนไลน์


โปรดลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355

ลงทะเบียน Online: Website: www.logistics.go.th, e-mail: logistics@dpim.go.th

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355