ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครแล้ว อบรมเตรียมสอบ “CPIM” รอบที่ 2

ข่าวประจำวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2557
*ด่วน* โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ

 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
*“การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับหัวหน้างาน” รอบที่ 2*

เพื่อเตรียมสอบ
 Certified in Production and Inventory Management; CPIM ระยะเวลาเรียน 5 วัน เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (*วันที่* 15, 16, 22, 23, 29 พฤศจิกายน 2557)
ณ Jusmine City Hotel สุขุมวิท 23 สนใจรายละเอียดหลักสูตร

คลิก http://www.gmi.kmutt.ac.http://logistics.dpim.go.th/webdatasgistics_Course2.php*สิทธิพิเศษ*

1) สมัครเรียนภายใต้โครงการ "นักจัดการโลจิสติกส์ฯ” จากราคาเต็ม 29,900 บาท
*ลดเหลือเพียง* *11,900* *บาท*

2) สมัครวันนี้ ฟรี APICS Dictionary และเอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม มูลค่ากว่า
1,600 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณนวพรรณ คงเมือง โทร. 096 432 1516

หรือคุณเพียงระวี เข็มวงษ์ทอง โทร. 094 489 0330

email: gmiexedu@gmail.com
ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355