ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

เชิญผู้ประการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมหลักสูตร MIS for Logistics and Supply Chain Management

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2557

itN.jpg

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อทัดเทียมคู่แข่งขันในตลาด
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างไร เริ่มเข้าใจพื้นฐานได้ในหลักสูตร
MIS for Logistics and Supply Chain Management วันที่ 15, 22, 29 พฤศจิกายน 2557

สำหรับท่านที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ ชำระค่าฝึกอบรมเพียง 3,500 บาท จากราคาเต็ม 9,900 บาท พิเศษสมัคร 3 ท่านขึ้นไปลด 10%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียน Online ที่
Website:
http://www.kmutt.ac.th/ghttp://logistics.dpim.go.th/webdatasgistics_Course7.php

ด่วน!!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบสมัครตามลำดับก่อนหลัง

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355