ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ประจำปี 2558 ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

ข่าวประจำวันที่ : 17 มิถุนายน 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ประจำปี 2558ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“Driving Economy with Logistics Synchronization and Integration”

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355