ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015”ซึ่งจัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวประจำวันที่ : 22 มิถุนายน 2558

การสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานในการเปิดงาน“Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015”ซึ่งจัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์แห่งปี ที่ภายในงานมีวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจร

พร้อมการ­­­ออกบูธแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมากมาย

§ นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กล่าวรายงานสถานการณ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ปี 2558

§ นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กล่าวต้อนรับ และนำเสนอทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสากรรม ปี 2559-2564

§ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

ทำพิธีเปิดงาน และมอบรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2558

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Driving Economy with Logistics Synchronization and Integration”
โดยองค์ปาฐก : หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

ห้องสัมมนาย่อย

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355