ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’ 5 8 ครั้งที่ 6

ข่าวประจำวันที่ : 15 กรกฎาคม 2558

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’ 5 8 ครั้งที่ 6

หัวข้อ “ การวางแผนโลจิสติกส์บนความไม่แน่นอนและเทคนิคการลด Inventory แบบมืออาชีพ ”

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เวลา กำหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
09.15 - 10.45 น การบรรยายพิเศษหัวข้อ " Logistics Planning in an Uncertain World
การวางแผนโลจิสติกส์บนความไม่แน่นอน "
โดย ดร.วาทิน เฉลิมดำริชัย นักวิชาการอิสระ
10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ " เทคนิคการลด Inventory แบบมืออาชีพ "
โดย นายสุชาติ อยู่เมฆ ผู้จัดการแผนกบริการพัสดุ
บริษัท เอเซี่ยน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ลงทะเบียนออนไลน์

โปรดลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355

ลงทะเบียน Online: Website: www.logistics.go.th, e-mail: logistics@dpim.go.th

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355