ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน ประชุม"Key Strategies Logistics & Supply Chain in AEC"

ข่าวประจำวันที่ : 06 สิงหาคม 2558

2363.jpg


นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน ประชุม "Key Strategies Logistics & Supply Chain in AEC" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม Grande Center Point Ploenchit, Central Embassy

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ด้านข้อบังคับล่าสุดของภาครัฐ และกลยุทธ์ด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ การบริหารด้านการจัดซื้อ การบริการ การวางแผน ศึกษา อัพเดท แลกเปลี่ยนความคิด มุมมองเชิงประสบการณ์ และวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมที่จะมีการแข่งขันสูงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเกิดผลดีต่อนโยบายของประเทศโดยรวม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355