ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com
ลงทะเบียน

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้งานระบบ : *
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียน :  
ชื่อนิติบุคคล / บริษัท (ภาษาไทย): *
ชื่อนิติบุคคล / บริษัท (ภาษาอังกฤษ):  
ที่อยู่ : *
จังหวัด : *
อำเภอ/เขต : *
ตำบล/แขวง : *
รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : *   ตัวอย่าง 022023727
โทรสาร :  
อีเมลล์ : *
กรุณากรอกอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง เพื่อใช้ยืนยันการลงทะเบียน
เว็บไซต์ :  
ชื่อผู้ติดต่อคนที่ 1 : *
ตำแหน่งผู้ติดต่อคนที่ 1 : *
โทรศัพท์ผู้ติดต่อคนที่ 1: *
ชื่อผู้ติดต่อคนที่ 2 :  
ตำแหน่งผู้ติดต่อคนที่ 2 :  
โทรศัพท์ผู้ติดต่อคนที่ 2 :  
ชื่อผู้ติดต่อคนที่ 3 :  
ตำแหน่งผู้ติดต่อคนที่ 3 :  
โทรศัพท์ผู้ติดต่อคนที่ 3 :  

ประเภทสินค้าและบริการ

ประเภทสินค้า / บริการ : * เลือกได้มากกว่า 1 รายการ

     ผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์
          บริการขนส่งทางเรือ
          บริการขนส่งทางอากาศ
          ประกันภัย
          ที่ปรึกษา
          ธนาคาร/สินเชื่อ
               ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
               สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ
               บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
               บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
               สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ
               สำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
               บริษัทเงินทุน
          บริการขนส่งทางบก/การขนส่งแบบเย็น
          บริการด้านการจัดการสินค้าระหว่างประเทศ
          ผู้ให้บริการอื่นๆ

     ผู้เชี่ยวชาญ
          ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
          ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง
              ที่ปรึกษาด้านการขนส่ง
              ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

     อุตสาหกรรมสนับสนุน Logistics
         อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรือ
         รถไฟ, รถรางไฟฟ้า, กระเช้าไฟฟ้า
         รถยนต์, รถพ่วง
         พาเลท
         อื่นๆ
         อากาศยาน, เรือโฮเวอร์คราฟท์
         บรรจุภัณฑ์

         อื่นๆ กรุณาระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รหัสความปลอดภัย : *

กรุณากรอกตัวเลขที่ปรากฏบนภาพด้านบน.
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355