ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com
ยินดีต้อนรับสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการโลจิสติกส์
กรุณากรอกรหัส ( access key ) ที่ได้รับ เพื่อเข้าใช้งานระบบ
รหัส ( access key ) :
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355